Het schaamteloos volbouwen van de kust is wel voorbij, denkt architect Egbert Hoogenberk. Maar misschien is het toch beter om aan zee helemaal niks meer neer te zetten. “De kust is ons te dierbaar.” Hoogenberk heeft zelf flink wat gebouwen ontworpen aan de kust, vooral in Domburg. Zowel op het duin – hij restaureerde het Badpaviljoen – als in het dorp. Zaterdag gaf hij een lezing tijdens de open dag van het Zeeuws archief in Middelburg.

‘Bouwen aan de kust, kunstzinnig of commercieel’, luidde de titel. De architect dook in de geschiedenis van de kustbebouwing. Aan de hand van dia’s liet hij zien hoe het kusttoerisme vanaf het eind van de achttiende eeuw leidde tot steeds meer en steeds grotere gebouwen.

Hij gaf ze een kunstzinnig en een commercieel cijfer, met dien verstande dat hoe commerciëler het gebouw, des te lager het cijfer. Hoogenberk gruwelt vooral van een kust die helemaal is dichtgebouwd met uitwisselbare flats, die hij typeerde als een nieuwe ‘Atlantikwall’ of ‘Berlijnse muren’. Met Knokke als voorbeeld hoe het niet moet, maar ook Vlissingen en Cadzand.

“Dit is toch schaamteloos?”, mopperde hij bij een dia van de Vlissingse boulevard ter hoogte van de Sardijntoren. “Alles wat er achter zit, ziet niks meer. Met die grote toren is veel geld verdiend, maar ten koste waarvan?”

Even later liet hij flats van acht hoog in Cadzand zien, volgens hem het lelijkste wat er aan de Nederlandse kust is neergezet. “Het oude Cadzand is erachter verdwenen. Wat een brutaliteit.”

Als je toch bouwt aan de kust, zorg dan voor variatie en openingen naar het achterland, en sluit aan bij tradionele bouwstijlen van de streek. “Als je zo graag flats wil bouwen, zet ze dan maar in de Bijlmer. Kun je ze later weer afbreken. Maar doe het niet aan zee. De zee is van ons allemaal.”

Bron: http://www.bndestem.nl/regio/zeeland/architect-hekelt-volbouwen-van-de-kust-1.6613244