DEN HAAG – Op het strand ten zuiden van Kijkduin komen van maart tot en met november veertig huisjes die worden verhuurd aan toeristen. Daarmee moet Den Haag nog aantrekkelijker worden voor recreanten.

De Haagse gemeenteraad heeft ingestemd met een proef voor het plaatsen van de strandhuisjes. Die duurt vijf jaar, daarna wordt bekeken of het een succes is. Als dat het geval is, komen er wellicht meer strandhuisjes.

In veel gemeenten, staan al strandhuisjes. Die zijn daar erg in trek. In Den Haag komen ze op een plek waar de natuur er zo min mogelijk onder lijdt en die relatief makkelijk bereikbaar is met de auto: aan de voet van de duinen tussen de grens met het Westland en Kijkduin.

De gemeente Den Haag was benaderd door een aantal exploitanten van strandhuisjes met het verzoek om dit mogelijk te maken. Volgens de gemeente zou er plek zijn voor maximaal tachtig stuks. In de gemeenteraad leefden er nog wel een paar zorgen, bijvoorbeeld over de gevolgen voor natuur en de handhaving van de regels die gaan gelden. Maar die werden door wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsbeheer) weggenomen.

De raad steunt ook een plan van het college een proef van twee jaar te houden met de uitbreiding van de openingstijden van strandpaviljoens. Een aantal strandtenten in Scheveningen mag het hele jaar open blijven.

Strandseizoen

Tot nu toe mogen paviljoens alleen gedurende het strandseizoen open, van maart tot en met september. Onder sommige eigenaren en bij de gemeente leeft de wens om ook in de winter de deuren te openen. Eerder dit jaar riep de VVD al op om strandtenten het hele jaar open te laten blijven. Dat wil het college van burgemeester en wethouders nu mogelijk maken.

De bestaande horeca in de buurt van de Pier en de omwonenden mogen er geen last van hebben, stellen burgemeester en wethouders. Daarom komt er met ingang van 2013 een proef waarbij twee clusters strandtenten het hele jaar open mogen. Het gaat om paviljoens in het verlengde van de Vissershavenweg. Daar wonen niet veel mensen in de buurt en er is daar ook niet veel horeca in de buurt. Wel zijn er ook in de winter veel mensen die sporten in dat gebied.

bron:omroepwest.nl