Het dinsdag overeengekomen Kustpact heeft geen gevolgen voor de mogelijke komst van strandbungalows op het strand aan de noordkant van Zandvoort.De Zandvoortse gemeenteraad maakte eind september de weg vrij voor plaatsing van een beperkt aantal van dit soort bungalows. Die bungalows kunnen echter alleen worden geplaatst binnen de al bestaande Zandvoortse bouwcontouren; op de plekken dus die nu doorgaans gebruikt worden voor seizoenspaviljoens.

De nieuwe afspraken over kustbebouwing tussen kustgemeentes (waaronder Zandvoort), provincies, natuurorganisaties en minister Schultz van Milieu en Infrastructuur betreffen alleen de nu nog onbebouwde delen van de kust.

Zandvoort stelde zich al eerder op het standpunt de huidige bouwcontouren op het strand niet te willen oprekken. Zelfs binnen die contouren is het toestaan van vakantiebungalows allerminst onomstreden in de badplaats.

Gevreesd wordt voor meer overlast en voor ongewenste concurrentie voor onder meer vakantiepark CenterParcs. Het plan om ook bungalows toe te staan op het naaktstrand aan de zuidkant van Zandvoort werd eind september – althans voor voorlopig – afgeschoten.

Bron: http://www.ijmuidercourant.nl/regionaal/haarlemeo/article28683907.ece/Kustpact-betekent-geen-streep-door-strandbungalows-Zandvoort_