“De gemeente Den Haag gaat fors in de fout met het verlenen van vergunningen voor de bouw van strandhuisjes op het strand bij Kijkduin.” Dat vindt de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV).

Vervangend voorzitter Anna Kreffer van de vereniging is fel tegen de plannen. “Dit deel van het strand moet ongeschonden blijven, maar het dreigt dit voorjaar toch bebouwd te worden. Dat kan omdat de gemeente de mazen van de wet opzoekt door een versnelde procedure zonder inspraakmogelijkheid. Dit druist in tegen de recente strandnota van de gemeente, waarin wordt aangegeven dat dit deel van het strand gericht dient te zijn op rust. Het besluit gaat ook voorbij aan de publieke discussie over bouwen aan de kust, het Kustpact en aan de aangescherpte regels van de provincie om stranden vrij te houden van bebouwing.”

De Natuurhistorische Vereniging heeft een brief naar de gemeente gestuurd waarin wordt geprotesteerd tegen de plannen.

Bron: http://denhaagfm.nl/2017/01/17/protest-natuurhistorische-vereniging-tegen-strandhuisjes-kijkduin/