De provincie Noord-Holland staat positief tegenover het plan om op een deel van de kust van Petten strandhuisjes te bouwen. De bouw van tachtig seizoensgebonden luxe strandhuisjes, vijf permanente beach housesen twee strandpaviljoens kreeg al eerder toestemming van de gemeente Schagen.

De afgelopen jaren is de Pettense zeewering versterkt door het opspuiten van zand. Zo is inmiddels een nieuw strand- en duingebied ontstaan dat gemeente en provincie verder recreatief willen ontwikkelen. Volgens de provincie voldoet de bouw van luxe strandhuisjes aan de recente recreatiebehoefte.

Onlangs protesteerden Natuurmonumenten en diverse lokale milieufederaties tegen bouwontwikkelingen op het strand in Zeeland en Zuid-Holland, omdat het belemmerend werkt voor het ecosysteem van strand en duin