RENESSE – Afgezien van paviljoens bij de drukste duinovergangen, zijn de Schouwse stranden ongerept.


De Recron wil dat zo houden en is daarom tegen de bouw van strandslaaphuisjes. De vereniging van recreatieondernemers meldt dat in een brief aan de gemeenteraad. “De lange kustlijn met gevarieerde stranden en duinpartijen is een uniek verkoopargument van Schouwen. Op de omringende eilanden bouwt men op de stranden. Door iets níet te doen, wordt je in toenemende mate uniek,” schrijft voorzitter Ed Troost van Recron Schouwen-Duiveland.

Troost neemt een voorschot op de uitslag van de afgelopen zomer gehouden enquête onder verblijfsrecreanten. Daaruit blijkt opnieuw dat strandbeleving en het mooie uitzicht de voornaamste redenen zijn om op Schouwen-Duiveland vakantie te houden.

Op 22 augustus ontvouwde de Zierikzeese ondernemer Jan Roggeband in de PZC zijn plan voor bouw en verhuur van zestig strandslaaphuisjes. Drie dagen later haastte de vereniging van paviljoenhouders zich te verklaren dat als er iemand slaaphuisjes mag bouwen, dat de paviljoenhouders zullen zijn.

Het gemeentbestuur laat – zoals afgesproken in het collegeprogramma – nog dit jaar onderzoek doen naar verblijfsrecreatie op het strand.