NOORDKOP – De SP in Provinciale Staten wil dat de provincie kustbebouwing tegengaat.

Direct na de zomer hoopt minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) met natuurorganisaties en andere belanghebbenden een nationaal kustpact te presenteren. Daarin moet worden afgesproken wat wel en niet mogelijk is in het kustgebied.

Uit een recent onderzoek van Natuurmonumenten blijkt dat er in Noord- Holland in de afgelopen drie jaar 304 objecten in de kustzone zijn gebouwd.

Verder zijn er 96 objecten in aanbouw en lopen er procedures en initiatieven voor nog eens 774 objecten. Ook de gemeente Schagen wil de bouw van strandvilla’s en strandhuisjes toestaan in Petten en in Groote Keeten.

Het SP-Statenlid Anna de Groot heeft aan Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd in actie te komen tegen alle plannen.

De Groot zegt dat er ook strandbebouwing is die niet jaarrond is. Zij denkt aan strandhuisjes en strandpaviljoens die in het voorjaar opgebouwd worden en in het najaar afgebroken.

Het Statenlid wil weten of het college van GS invloed kan uitoefenen op deze wijze van strandbebouwing.