ZANDVOORT – Wel de deur open voor de bouw van strandbungalows op het noordstrand van Zandvoort, maar nog even niet op zuid, bij het naaktstrand. Dat is de uiteindelijk uitkomst van een moeizaam en verhit raadsdebat dinsdagavond in de badplaats. Nogal wat Zandvoorters hikken, in navolging van het landelijk beeld, aan tegen het idee van een volgebouwd strand. Omdat er aan de andere kant wel behoefte aan bungalows pal aan de kunst bestaat, wil het college van B en W bebouwing toch beperkt mogelijk maken.

De weg daar naartoe is tot nu toe echter meer dan hobbelig. Zo werd een eerder genomen besluit vorig jaar teruggehaald, omdat daarbij verzuimd was eerst inwoners om hun mening te vragen.

Die tweeslachtigheid is in de gemeenteraad terug te vinden. Zo zien PvdA en Sociaal Zandvoort helemaal niets in bebouwing op het strand. Het draagvlak daarvoor kalft af, voor zover dat er al was, betogen Gert Toonen en Willem Paap.

De bungalows geven bovendien overlast en zijn ongewenst concurrentie voor vakantiepark CenterParcs. Zandvoort zou moeten inzetten op het binnenhalen van een hotel in het duurdere segment; dat is wat er namelijk ontbreekt in de badplaats.

’Beter helemaal opnieuw’

De VVD aan de andere kant, ziet juist wel wat in strandbungalows. Maar de liberalen hebben op hun beurt dan weer grote problemen met hoe het de besluitvorming daarover tot nu toe is gelopen en zouden daarom liefst helemaal opnieuw beginnen.

Coalitiepartijen OPZ, CDA en D66 zien wel wat in bebouwing in Noord, maar hebben moeite met Zuid. De natuurwaarde van het zuidstrand is immers van een heel andere orde dan aan de noordkant van Zandvoort. Zou bebouwing een en ander niet te zeer verstoren.

Om dan maar te zeggen: we schrappen de mogelijkheid voor bebouwing op het zuidstrand, blijkt dan weer niet zo eenvoudig, zo schetste wethouder Liesbeth Challik (OPZ). Volgens haar geldt er voor het weer intrekken van dat voorgenomen besluit een zogenoemd een ’verzwaarde motiveringsplicht’.

Met andere woorden: als het toch niet toestaan daarvan niet wordt onderbouwd met een stevige extra redenen zou dat wel eens kunnen leiden tot diverse schadeclaims.

Met een nipte meerderheid van stemmen besloot de gemeenteraad daarom bebouwing in noord toe te staan maar een keuze voor het zuidstrand nog even uit te stellen. Eerst zal in kaart worden gebracht wat de juridische consequenties zijn.

Bron: http://www.ijmuidercourant.nl/regionaal/haarlemeo/article28563699.ece/Twijfel-over-bungalows-zuidstrand-Zandvoort_?lref=SL_5